Thursday, July 3, 2008

รายชื่อ ตามลำดับอักษร นักร้องลูกทุ่ง

รายนามนักร้องเพลงลูกทุ่ง


การะเกด (นักร้อง)
การเวก เสียงทอง
กาเหว่า เสียงทอง
เก่งกาจ จงใจพระ
แก้วเก้า กรกต
ก้าน แก้วสุพรรณ


ขวัญจิต ศรีประจันต์
ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด


คำรณ สัมบุญณานนท์


จักรพรรณ์ อาบครบุรี
จินตหรา พูนลาภ
จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ
จีระพันธ์ วีระพงษ์
โจนัส แอนเดอร์สัน


ชลธี ธารทอง
ชัยชนะ บุญนะโชติ
ชาญ เย็นแข
ชาตรี ศรีชล
ชาย เมืองสิงห์
ชินกร ไกรลาศ
ชูศรี ทองแย้ม
โชคชัย โชคอนันต์
ไชยา มิตรชัย


เด่นชัย สายสุพรรณ
ดวงตา คงทอง
ดำ แดนสุพรรณ
ดำรง วงศ์ทอง


ต่าย อรทัย


ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
ทูล ทองใจ
เทียนชัย สมยาประเสริฐ


นันทิยา ศรีอุบล
นิยม มารยาท
น้องผึ้ง บึงสามพัน
น้ำอ้อย พรวิเชียร


บิว กัลยาณี
บุปผา สายชล
เบญจมินทร์
บ่าววี


ประกายเพรช สรหงส์
ปอ ปาริชาต
ปอง ปรีดา


ผ่องศรี วรนุช


ฝน ธนสุนทร


พนม นพพร
พร ภิรมย์
พรศักดิ์ ส่องแสง
พรไพร เพชรดำเนิน
พุ่มพวง ดวงจันทร์
เพลิน พรมแดน
ไพรวัลย์ ลูกเพชร


ภูษิต ภู่สว่าง


แมงปอ ชลธิชา
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
เมืองมนต์ สมบัติเจริญ


ยอดรัก สลักใจ
ยิ่งยง ยอดบัวงาม


เรียม ดาราน้อย
ระพิน ภูไท
รักชาติ ศิริชัย
รังษี เสรีชัย
รัชนก ศรีโลพันธุ์


ลพ บุรีรัตน์
ละอองเพชร แสงพราว


แววตา สถาพร
วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ
วิไล พนม
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ


ศรคีรี ศรีประจวบ
ศรชัย เมฆวิเชียร
ศรีไพร ลูกราชบุรี
ศิริพร พลนรา
ศิริพร อำไพพงษ์
ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ


เสกสรรค์ ขวัญอ่างทอง
สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
สนธิ สมมาตร
สมมาส ราชสีมา
สมัย อ่อนวงศ์
สังข์ทอง สีใส
สัญญา พรนารายณ์
สายัณห์ สัญญา
สาริกา กิ่งทอง
สาลี่ ขนิษฐา
สิทธิพร สุนทรพจน์
สุขสันต์ วันสว่าง
สุชาติ เทียนทอง
สุดา ศรีลำดวน
สุรพล สมบัติเจริญ
สุริยัน ส่องแสง
แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์


แหลมทอง บัวไทย
หงษ์ทอง ดาวอุดร
หนู มิเตอร์
หลวงไก่
แหวนเพชร วงทอง


แอร์ สุชาวดี
อร อรดี
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
อัมพร แหวนเพชร
อาจารียา พรหมพฤกษ์
อาภาพร นครสวรรค์
อุเทน พรหมมินทร์
เอกพจน์ วงศ์นาค

1 comment:

chaichan tesa said...

หมวด ส. ขาด สันติ ดวงสว่าง ครับ